Uzdatnienie wody, pomocnicze środki koagulacyjne

Mieszalnik typu KU-X

Mieszalnik przeznaczony do mieszania w kontenerach o pojemności 1000 litrów, stosowany do wszystkich powszechnie używanych produktów, bez potrzeby ich kosztownego przelewania do osobnych pojemników mieszających. PARAMETRY TECHNICZNE: • zasilanie 400V, 50Hz• moc 0,75kW-2,2kW• obroty mieszadła stałe w zależności od lepkości medium mieszanego: 160, 200, 240, 280 obr./min. lub obroty płynnie regulowane w zakresie do uzgodnienia• wirnik samoczynnie rozkładający się• średnica wirnika złożonego Φ 90 mm•...